sigillum

Sigillum Lydiae Kołucka-Żuk

Kolejny projekt powstał z myślą o Lidii Kołuckiej-Żuk, która była tak miła, że przyjęła przygotowaną dla Niej propozycję. Lidia Kołuckiej-Żuk pełni funkcję Dyrektorki Zarządzającej, a wcześniej Dyrektorki Programowej na Czechy, Polskę i Słowację w Fundacji Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe - jednej z ważniejszych fundacji grantodawczych w Polsce. Trust zajmuje się wspieraniem budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Sigillum Lydiae Kołucka-Żuk - pieczęć Lidii Kołuckiej-Żuk

Sigillum Christophori Izdebski

Krzysztof Izdebski zgodził się przyjąć projekt i powiedział, że będzie chciał z niego korzystać. Krzysztof jest związany ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) od samego początku działania tego stowarzyszenia. Pracuje jako ekspert prawny SLLGO, jest również przedstawicielem SLLGO w Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych i Obywatelskim Forum Legislacji. Kolejna prawnicza pieczęć wygląda tak:
Sigillum Christophori Izdebski - pieczęć Krzysztofa Izdebskiego

Sigillum Petri Frączak

Ktoś kiedyś powiedział o obdarowanym, że to ten, który zawsze śpiewa „Wolno kręci się powielacz”. Pisze wiele, sporo wydaje drukiem... Kolejny projekt zgodził się przyjąć Piotr Frączak, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP), reprezentujący w Federacji Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sigillum Petri Frączak - pieczęć Piotra Frączaka

Sigillum Annae Mazgal

To projekt, który zgodziła sie przyjąć Anna Mazgal - publicystka, członkini redakcji „Kultury Liberalnej”, aktywistka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (reprezentuje OFOP w Obywatelskim Forum Legislacji), ale też przewodnicząca European Network of National Associations ENNA, której OFOP jest członkiem.

Sigillum Annae Mazgal - pieczęć Anny Mazgal

Sigillum Martini Cieślak

Pieczęć dla Marcina Cieślaka, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Internet Society Poland, aktywnego Wikipedysty, dociekliwego analityka, jak również - nie bójmy się tego słowa - hackera. Zwanego też Saperem. Nie wszystko złoto, co się świeci, nic nie jest takie, na jakie wygląda, przetrwają tylko paranoicy.

Sigillum Martini Cieślak - pieczęć Marcina Cieślaka

Sigillum Catherinae Sadło

Kolejna pieczęć to pieczęć tajemnicy. W warstwie symbolicznej również. Zgodziła się nią posługiwać Katarzyna Sadło, publicystka i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sigillum Catherinae Sadło - pieczęć Katarzyny Sadło

Sigillum Domenicae Bychawska

Pieczęć dla kogoś, kto ma przyjaciół na całym świecie, wiele podróżuje i wciąż interesuje się tym, co znajdzie za kolejnym zakrętem. Dominika Bychawska, która zaangażowana jest w prace Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce (działającego przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), przyjęła przygotowany z myślą o niej projekt. Dominika zaangażowała się właśnie w kolejny projekt Helsińskiej Fundacji, tj. w projekt pn. "Europa Praw Człowieka". Mam nadzieję, że pieczęć będzie jej służyła w podejmowanych przedsięwzięciach. Nie tylko tych zawodowych.

Sigillum Domenicae Bychawska - pieczęć Dominiki Bychawskiej

Sigillum Arturi Kmieciak

Mecenas Artur Kmieciak był tak uprzejmy, że przyjął ode mnie projekt pieczęci i zadeklarował, że będzie chciał z niego korzystać. Za moją namową (chociaż szybko dał się przekonać) mec. Kmieciak kilkakrotnie stawał pro bono przed sądami w obronie internautów. Mam nadzieję, że pieczęć będzie mu dobrze służyła i inspirowała do kolejnych sukcesów.

Sigillum Arturi Kmieciak- pieczęć Artura Kmieciaka

Sigillum Michaelis Mach

Tym razem projekt hackersko-rycerski. Jest to projekt przygotowany dla Michała Macha, który zaangażowany jest m.in. w prace Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki. Wspiera również rozwój oprogramowania CiviCRM, które przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych.

Sigillum Michaelis Mach - pieczęć Michała Macha

Sigillum Iacobi Śpiewak

Pieczęć zaprojektowana z myślą o Jakubie Śpiewaku nawiązuje do pogmatwanych często losów człowieczych i do roli pedagoga w trudnej misji wspierania młodzieży.

Sigillum Iacobi Śpiewak - pieczęć Jakuba śpiewaka