Sigillum Christophori Izdebski

Krzysztof Izdebski zgodził się przyjąć projekt i powiedział, że będzie chciał z niego korzystać. Krzysztof jest związany ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) od samego początku działania tego stowarzyszenia. Pracuje jako ekspert prawny SLLGO, jest również przedstawicielem SLLGO w Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych i Obywatelskim Forum Legislacji. Kolejna prawnicza pieczęć wygląda tak:
Sigillum Christophori Izdebski - pieczęć Krzysztofa Izdebskiego

Pole pięczętne dzielone w słup; W polu prawym szachownica. W średniowieczu umiejętność gry w szachy była uważana za jeden z przymiotów dobrego rycerza - ówczesnego głównego podmiotu praw (ale i obowiązków) społecznych. Szachy wymagają rozwijania myślenia strategicznego i w tym ujęciu pojawiała się w heraldyce rycerskiej. Szachownica na pieczęci prawnika, zwłaszcza takiego, który angażuje się w litygacje strategiczne, także odwołuje się do symboliki gry. Tu również wymagana jest umiejętność oceny sytuacji, definiowania problemów, przewidzenia szeregu przyszłych ruchów "przeciwnika" - dla uzyskania określonego rezultatu. Ale w przypadku tej pieczęci warstwa symboliczna szachownicy jest głębsza. Nawiązuje ona do SKA i subkultury Rude (Rudeboy - subkultura o jamajskich korzeniach; rude boy - bezczelny, prosty chłopak), gdzie szachownica pojawiła się za sprawą aktywności brytyjskiej grupy The Specials (The Special AKA), wydającej m.in. w wytwórni płytowej 2 Tone Records, a symbolizuje harmonię rasową - równość ludzi białych i czarnych, a szerzej - przeciwstawia się uprzedzeniom rasowym. W szerszym kontekście szachownica ta związana z muzyczną aktywnością symbolizowała zaangażowanie polityczne w twórczości muzycznej (artystycznej). W heraldyce nie występuje kolor biały, a srebrny, więc szachownica prawego pola jest czarno-srebrna. Na pieczęci prawnika można ją uznać za symbol praw człowieka, wskazujący na postulat równości (wobec prawa) i zakazu dyskryminacji (z jakiejkolwiek przyczyny), ale też postulat zaangażowania się w sprawy związane z ochroną dobra publicznego. Szachownica ta oznacza również, że system prawny powinien być tak skonstruowany, by był zrozumiały dla wszystkich jego użytkowników.

Pole lewe czerwone, na niej trzy liny zawiązane na poprzecznej belce, czekające na dzwonników. Symbolizują zaangażowanie w przygotowania infrastruktury dla potrzeb szerszej społeczności. Dźwięk dzwonów od dawien dawna wykorzystywany był do zwoływania okolicznych mieszkańców: czy to w przypadku pożaru, wojny, ale też na kontemplacje w świątyni. Dźwięk dzwonów podkreśla czasem żałobę, ale towarzyszy też podniosłym chwilom. Aby dzwonnicy mogli wykonywać swoją społeczną funkcję - ktoś wcześniej musiał wystawić dzwonnicę, ufundować dzwony, przetestować mechanizmy wprawiające je w ruch. Liny zawiązane na belce są przygotowane do grupowego dzwonienia - tu m.in. za sprawą dostępu do informacji publicznej, której wydobycie jest narzędziem do sprawowania zwierzchniej władzy w państwie przez Naród...

Dwa rodzaje (czarny-srebrny) pól pola prawego i trzy liny w polu lewym dają po złożeniu liczbę 23 - co dla obdarowanego ma pewne znaczenie...

Czerwień w polu lewym symbolizuje zarówno rewolucję, ale i hart ducha; Złoto lin - stałość, mądrość (należy z nich korzystać rozważnie); Zieleń w heraldyce to miłość, radość, obfitość. SKA to radosna muzyka. W kontekście informacji publicznej zieleń otoku to również nadzieja na jej rychłą obfitość; Srebro legendy otokowej symbolizuje prawdę. W otoku gwiazda - tu jako brak zgody na działania sprzeczne z interesem publicznym. Gdyby pieczęć przedstawiała herb, to dewiza takiego herbu mogłaby brzmieć: "Stay rude, stay rebel".

Przeczytaj również: Sigilla VaGli, czyli o co chodzi z tymi pieczęciami.