Sigillum Lydiae Kołucka-Żuk

Kolejny projekt powstał z myślą o Lidii Kołuckiej-Żuk, która była tak miła, że przyjęła przygotowaną dla Niej propozycję. Lidia Kołuckiej-Żuk pełni funkcję Dyrektorki Zarządzającej, a wcześniej Dyrektorki Programowej na Czechy, Polskę i Słowację w Fundacji Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe - jednej z ważniejszych fundacji grantodawczych w Polsce. Trust zajmuje się wspieraniem budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Sigillum Lydiae Kołucka-Żuk - pieczęć Lidii Kołuckiej-Żuk

Egzegeza jest następująca: przyjęło się, że symbolem kobiecości jest planeta Wenus. Taka planeta była przedstawiana jako gwiazda ośmiopromienna w kolorze czerwonym). Z tą planetą wiążą się ciekawe historie. Bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że planeta Wenus przechodzi przed tarczą słońca (najbliższe przejście będzie 6.czerwca 2012). Jeśli się to uważnie obserwuje - można próbować zmierzyć odległości w naszym układzie planetarnym. To nie jest wcale takie proste. Wielu obserwatorów na całym świecie łączyło się we wspólnym działaniu, nawet mimo prowadzonych wówczas wojen, często pokonując wiele przeciwności. Nie wszystkim się udawało. Zatem złota tarcza pieczęci przedstawia Słońce, czarna ośmiopromienna gwiazda na złotej tarczy przedstawia przejście Wenus przed tarczą Słońca (to nam będzie przypominać moment stworzenia pieczęci). Symbolizować będzie też trud ludzkości, który podejmowała, by we wspólnym wielonarodowym dziele zjednoczyć się w jednym celu, który służył poznaniu świata. W kwietniu 2006 roku Wenus zyskała sztucznego satelitę, czyli sondę Venus Express (na przedstawieniu pieczętnym ten satelita przedstawiony jest jako okrąg wokół ośmiopromiennej gwiazdy). W ten sposób odnotowujemy kolejny moment w czasie, który dla obdarowanej ma duże znaczenie osobiste - wówczas urodził się jej syn. Wenus uważana była również za planetę, która symbolizuje inicjację oraz przejście (np. z mroków ciemności do iluminacji i oświecenia), Wenus to też symbol pośrednika między nocą i dniem (gwiazda wieczorna, gwiazda zaranna). Pieczęć będzie przypominała obdarowanej, by zawsze chodzić po słonecznej stronie ulicy.

Na przedstawieniach heraldycznych umieszczano czasem krokiew. Taką zaszczytną figurę nadawano budowniczym fortec oraz za opiekuńczość. Krokiew mogłaby symbolizować również dom i wartości, które wiążą się z życiem rodzinnym ("mój dom, jest moim zamkiem"). Na przedstawieniu pieczętnym zamiast krokwi znajduje się gotyckie okno z rozetą. Okno to element domu. Kiedy budowano dom wyposażony w gotyckie okno - najpierw ustawiano okno, potem dopiero obudowywano je ścianami. Czasem rozeta symbolizuje tzw. okno solarne, a więc dążenie do wiedzy, uznanie dla inteligencji. Kiedy postawimy takie okno w specjalnym miejscu - będziemy mogli tak wymierzyć, by uchwycić moment, w którym Wenus przechodzi przez tarczę słońca. To zaś może być uznane za symbol przygotowania na coś ważnego, coś, co zdarza się niezwykle rzadko, coś co ma znaczenie. Rama okienna tworzy jakby trzy filary - tu nawiązuje do rodzeństwa obdarowanej. Górna krawędź gotyckiego okna jest tak narysowana, by przypominała kształtem tarczę herbową kobiecą (taki kształt miały również pieczęci duchownych).

Na wstędze rozpiętej na oknie motto "mundi civis sum" - jestem obywatelem świata, sentencja przypisywana Diogenesowi z Synopy. Napis w otoku złoty.

Przeczytaj również: Sigilla VaGli, czyli o co chodzi z tymi pieczęciami.