Nagroda „Otwarta cyberprzestrzeń 2012”

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni to platforma współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm komercyjnych, które działają w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Misją FDC jest promowanie dostępności informacji, uniwersalnego projektowania, cyfrowego włączenia i innych idei związanych z równością w sieci, włączenie zasad dostępności informacji do głównego nurtu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także podniesienie wiedzy i świadomości wśród osób realizujących działania w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Organizacje tworzące FTD to m.in. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Widzialni, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, czy Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych.

W październiku 2012 roku Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni przyznało następujące wyróżnienia:

  • Nagroda za szczególny wkład w dostępność Internetu: Piotr VaGla Waglowski – za wytrwałe propagowanie dostępności informacji w Internecie;
  • Nagroda za szczególny wkład w dostępność mediów i multimediów: KRRiT – za zapisy do Ustawy o Radiofonii i Telewizji dotyczących audiodeskrypcji, napisów i języka migowego;
  • Nagroda za szczególny wkład w dostępność sprzętu i oprogramowania: Apple – za praktyczne wdrażanie dostępności w swoich produktach;
  • Nagroda za szczególny wkład w dostępność usług: Bank BZ WBK - za uruchomienie pierwszych w Polsce udźwiękowionych bankomatów;
  • Nagroda specjalna za całokształt: Powiat Przysuski – za wyposażenie 2400 rodzin w sprzęt komputerowy (25% populacji powiatu), stworzenie darmowego dostępu do Internetu na terenie całego powiatu, stworzenie 15 komputerowych centrów szkoleniowych w placówkach oświatowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich beneficjentów projektu.

Oprawiona w trzy kawałki grubego drewna kryształowa płytka nagrody FDC za szczególny wkład w dostępność internetu

W czasie gali FDC w Karpaczu wręczono mi statuetkę nagrody. Impreza odbywała się pod patronatami honorowymi Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych, Państwowej Komisji Wyborczej, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Rozwoju Regionalnego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.