aktualności

Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego (2015)

Dziś w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się XVI już Konferencja Okrągłego Stołu - Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Tytuł tegorocznej konferencji brzmiał „Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności”. Konferencje z tego cyklu odbywają się w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, a dzień ten ustanowiono na pamiątkę utworzenia w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku obchodzimy jubileusz - 150 lecie ITU. W Polsce honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: prezydent RP Bronisław Komorowski oraz marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski. A mnie jest szczególnie miło, ponieważ Stowarzyszenie Elektryków Polskich, organizator konferencji, postanowiło uhonorować mnie medalem im. profesora Janusza Groszkowskiego.

Nominacja w Plebiscycie MediaTory - Studenckie Nagrody Dziennikarskie 2013

MediaTory to Plebiscyt, w którym studenci dziennikarstwa z całej Polski wybierają dziennikarzy i ludzi mediów, których działalność w danym roku akademickim uznali za wzorową. Są to nagrody przyznawane przez samych studentów, a nominują oraz wybierają nagrodzonych studenci z "każdej uczelni w Polsce, na której dziennikarstwo funkcjonuje jako odrębny kierunek". Do głosowania w 2013 roku uprawnionych jest blisko 10 tysięcy studentów z 19 uczelni w Polsce.

Nominacja do Nagrody Radia TOK FM 2013

W wyniku głosowania redakcji Radia TOK FM Piotr Waglowski został nominowany do Nagrody Radia TOK FM 2013.

Nominacja do Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego 2012

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego to jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Przyznawana jest co roku autorowi materiału dziennikarskiego (radiowego, telewizyjnego, prasowego), który zdaniem Kapituły Konkursu istotnie wpłynął na świadomość Polaków, odkrywając przed nimi to, co wcześniej ukryte lub niedopowiedziane. Wśród nominowanych mogą również znaleźć się osoby wyróżnione za całokształt swojej pracy dziennikarskiej.

Nagroda „Otwarta cyberprzestrzeń 2012”

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni to platforma współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm komercyjnych, które działają w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Misją FDC jest promowanie dostępności informacji, uniwersalnego projektowania, cyfrowego włączenia i innych idei związanych z równością w sieci, włączenie zasad dostępności informacji do głównego nurtu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także podniesienie wiedzy i świadomości wśród osób realizujących działania w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Organizacje tworzące FTD to m.in. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Widzialni, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, czy Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych.

Info-Star 2009

W dniu 17 maja 2010 roku w Warszawie podczas Gali Społeczeństwa Informacyjnego wręczono Nagrody INFO STAR.

Sigillum Petri VaGla Waglowski

Sfragistyka jest nauką pomocniczą historii, a parający się nią badają pieczęci jako źródła historyczne. Wiele pieczęci to prawdziwe cuda grafiki. Poza tym pieczęci potwierdzały np. zgodność wydanego i opieczętowanego dokumentu z prawem, a pieczętarz występował jako „custos legum” (mógł odmówić odciśnięcia tłoku, gdy uznał, że dokument jest bezprawny).

VaGla w komentarzach i notatkach

Co jakiś czas przeglądam Sieć, by zobaczyć skąd mogę dostać "strzał". Wybrałem kilka (wyrwanych z kontekstu) komentarzy na temat prowadzonego przeze mnie serwisu i na temat jego autora. Ułożyłem je w "historyjkę" (dlatego komentarze nie są ułożone chronologicznie).

W serwisie nt. prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego jest już 8000 tekstów

Osiem tysięcy tekstów - to kolejna notatka na temat przyrostu materiałów w serwisie prawo.vagla.pl. Serwis VaGla.pl Prawo i Internet w styczniu 2008 roku obchodził jubileusz 11-lecia. Przez te 11 lat (i kilka miesięcy) zgromadziłem w serwisie spory zasób różnych notatek, artykułów, komentarzy. Wiele z nich stało się początkiem ożywionej dyskusji - zarówno w samym serwisie (gdzie jest już 10778 komentarzy), ale również poza nim.

Narodowy Program Foresight "Polska 2020"

Zostałem ... Ekspertem Zewnętrznym Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Narodowy Program Foresight uruchomiony został przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2006 roku. Program obejmuje trzy pola badawcze: Zrównoważony Rozwój Polski, Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne oraz Bezpieczeństwo.