Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego (2015)

Dziś w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się XVI już Konferencja Okrągłego Stołu - Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Tytuł tegorocznej konferencji brzmiał „Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności”. Konferencje z tego cyklu odbywają się w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, a dzień ten ustanowiono na pamiątkę utworzenia w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku obchodzimy jubileusz - 150 lecie ITU. W Polsce honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: prezydent RP Bronisław Komorowski oraz marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski. A mnie jest szczególnie miło, ponieważ Stowarzyszenie Elektryków Polskich, organizator konferencji, postanowiło uhonorować mnie medalem im. profesora Janusza Groszkowskiego.

Wyróżniono mnie medalem im. Janusza Groszkowskiego (1898-1984). Patron medalu był naukowcem, wykładowcą akademickim, żołnierzem i politykiem. Zajmował się elektroniką i radiotechniką. W czasie II wojny światowej, za zgodą Delegatury Rządu na Kraj i jako czynny profesor, współpracował z ZWZ-AK. 1944 brał udział w konspiracyjnych badaniach rakiety V-2 (V-pociski), za co 1974 otrzymał Order Virtuti Militari. Był prezesem Polskiej Akademii Nauk, bezpartyjnym posłem na Sejm, zastępcą przewodniczącego Rady Państwa. Zarząd Główny SEP wyróżnił mnie medalem im. prof. Groszkowskiego za "wieloletnie działania w obszarze prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego".

Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego
Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego wraz z dyplomem.