Piotr Waglowski do Senatu

KWW Piotra Waglowskiego rozwiązał się z mocy prawa

Wrotki do stu wiosen - napis z literek

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego rozwiązał się z mocy prawa (60 dni od przyjęcia sprawozdania przez PKW). Dziękuję Państwu za udział w Projekcie Senat.

W sprawie uchwał PKW wypowiedział się Sąd Najwyższy

Fragment zrzutu ekranu strony Sądu Najwyższego

Media teraz tłumaczą konsekwencje wynikające ze stanowiska Sądu Najwyższego, który rozpatrywał skargi Nowoczesnej i Razem na postanowienia PKW w przedmiocie odrzucenia sprawozdań finansowych tych komitetów wyborczych. Na przykład czytelnicy mogą dowiedzieć się, że Nowoczesna nie dość, że straci wadliwie przelane pieniądze (por. Korzyści majątkowe, które podlegają przepadkowi...), ale też straci 75 proc. subwencji (na podstawie wyniku wyborczego partia otrzymała ponad 6 milionów subwencji rocznie), czyli straci każdego roku, aż do końca kadencji Sejmu, ponad 4 i pół miliona...

Korzyści majątkowe, które podlegają przepadkowi...

Wykres przedstawiający informacje o przepadku korzyści majątkowych komitetów

Jak wynika z analizy uchwał PKW w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - ogólna wysokość korzyści majątkowych przyjętych przez komitety wyborcze z naruszeniem (zdaniem PKW) przepisów Kodeksu wyborczego, które podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, wynosi 1998173,08 złotych (jeśli te postanowienia się utrzymają - blisko 2 miliony złotych powinno trafić do kasy państwowej).

Przyjęte i odrzucone sprawozdania komitetów

wykres pokazujący proporcje przyjętych i odrzuconych sprawozdań

Na 95 opublikowanych na stronach PKW sprawozdań komitetów wyborczych biorących udział w wyborach parlamentarnych w roku 2015: 11 (11%) przyjęto bez zastrzeżeń, 72 (76%) przyjęto ze wskazaniem uchybień, 12 (13%) odrzucono.

Zawiadomienie o przekazaniu OPP nadwyżki środków pozyskanych na cele kampanii

skan dowodu wpłaty nadwyżki

Trzeciego sierpnia pełnomocnik finansowy KWW Piotra Waglowskiego skierował do PKW zawiadomienie o przekazaniu nadwyżki środków pozyskane na cele kampanii wyborczej. W przypadku komitetów wyborczych wyborców taką nadwyżkę przekazuje się organizacjom pożytku publicznego.

PKW przyjęła sprawozdanie finansowe KWW Piotra Waglowskiego wskazując uchybienia

Nagłówek uchwały w sprawie sprawozdania finansowego<br />
Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu<br />
25 października 2015r.

"Państwowa Komisja Wyborcza (...) postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., wskazując uchybienia polegające na naruszeniu art. 132 § 3 pkt 2 oraz art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173)".

Znamy część uchwał w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Jak wiadomo - KWW Piotra Waglowskiego jeszcze nie mógł się rozwiązać, ponieważ jeszcze nie zapadła uchwała PKW w sprawie sprawozdania tego komitetu wyborczego, który - dla przypomnienia (jak ten czas leci!) zawiązał się przed wyborami parlamentarnymi z zeszłego roku. Dziś na stronach PKW opublikowano uchwały dotyczące sprawozdań finansowych części komitetów wyborczych. Wśród tych uchwał nie ma uchwały dotyczącej sprawozdania KWW Piotra Waglowskiego, ale są inne. I tak - przykładowo - sprawozdanie Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, sprawozdanie Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, sprawozdanie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego "Zjednoczona Lewica", a też sprawozdanie Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Są i takie sprawozdania, które przyjęto z zastrzeżeniami (a ściślej: "wskazując uchybienia"), jak np, sprawozdanie Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Biereckiego (zastrzeżenie dotyczy tego, że komitet nie zgłosił PKW strony internetowej komitetu, a powinien był to zrobić), albo sprawozdanie Komitetu Wyborczego Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują (również brak zgłoszenia strony internetowej). No i są takie sprawozdania, które zostały odrzucone. Odrzucono m.in. sprawozdanie Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru i Komitetu Wyborczego Partia Razem...

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego nie rozwiąże się przed lipcem

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego, który zawiązał się przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi i który popierał jednego kandydata w wyborach do Senatu, będzie mógł się rozwiązać dopiero po przyjęciu sprawozdania komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą. Uchwały w sprawie sprawozdań spodziewane są dopiero w lipcu - jak wynika z opublikowanego właśnie komunikatu PKW.

Pierwsze podejście do analizy sprawozdań finansowych komitetów - koszty (wydatki) ogólne

Wykres kołowy wydatków komitetów wyborczych w kampanii parlamentarnej 2015

116 komitetów wyborczych wydało ogółem 99 397 483,73 zł. Blisko 90% tej kwoty wydało 6 komitetów, które uzyskały mandaty w Sejmie. Mówimy o kosztach kampanii innych, niż te, które poniosło państwo w związku z organizacją wyborów. Chodzi zatem o te koszty/wydatki, które związane były z zasilaniem poszczególnych komitetów wyborczych przez samych wyborców, oraz przez pieniądze w ramach uzyskanych wcześniej przez partie subwencji, którą mogły zasilić partyjny fundusz wyborczy.

PKW publikuje sprawozdania finansowe komitetów wyborczych

Opublikowano Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.