Korzyści majątkowe, które podlegają przepadkowi...

Wykres przedstawiający informacje o przepadku korzyści majątkowych komitetów

Jak wynika z analizy uchwał PKW w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - ogólna wysokość korzyści majątkowych przyjętych przez komitety wyborcze z naruszeniem (zdaniem PKW) przepisów Kodeksu wyborczego, które podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, wynosi 1998173,08 złotych (jeśli te postanowienia się utrzymają - blisko 2 miliony złotych powinno trafić do kasy państwowej).

Tu trzeba pamiętać o prawie wniesienia skargi do Sądu Najwyższego. Największy przepadek - opierając się wyłącznie na sprawozdaniach i bez uwzględnienia wyników ewentualnych skarg - zaliczył Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru - 1971500 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych - ze względu na tę kwotę wykres tych danych jest mało interesujący). Komitet ten złożył w zeszłym tygodniu skargę do SN na postanowienie PKW. Drugi w kolejności jest Komitet Wyborczy Partia Razem (10 tysięcy). Trzecie miejsce - ex aequo - Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna - demokraci.pl i Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni - po 5 tysięcy. Pozostałe komitety (11 komitetów) mają na rzecz Skarbu Państwa przekazać łącznie 6673,08 złotych.