Przyjęte i odrzucone sprawozdania komitetów

wykres pokazujący proporcje przyjętych i odrzuconych sprawozdań

Na 95 opublikowanych na stronach PKW sprawozdań komitetów wyborczych biorących udział w wyborach parlamentarnych w roku 2015: 11 (11%) przyjęto bez zastrzeżeń, 72 (76%) przyjęto ze wskazaniem uchybień, 12 (13%) odrzucono.