PKW publikuje sprawozdania finansowe komitetów wyborczych

Opublikowano Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 105 komitetów wyborczych. Przedłożone PKW sprawozdania stanowią załączniki nr 1-116 do komunikatu.

Oczywiście Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego złożył sprawozdanie w terminie i jest ono również opublikowane (PDF) na stronach PKW.

Niestety. PKW opublikowała sprawozdania jako "skany" włożone w kontenery PDF. Są one zatem całkowicie nieprzeszukiwalne, nie da się zaznaczyć fragmentu tekstu, analitykę związaną z takimi sprawozdaniami trzeba robić "na piechotę". Osoby niewidzące nie zapoznają się zaś z takimi informacjami wcale.

Edit: Komunikat został przeniesiony.