Nie da się rozszerzyć składu Komitetu Wyborczego Wyborców

Jednym z elementów mojej kampanii wyborczej było przybliżanie przepisów prawa wyborczego, a także testowanie jego działania. Realizując ten aspekt kampanii Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego postanowił sprawdzić, czy da się rozszerzyć skład Komitetu Wyborczego Wyborców. Okazuje się, że się nie da tego zrobić.

Komitet Wyborczy może zmniejszyć swój skład ilościowy. Trudno sobie wyobrazić, by w takim komitecie działał ktoś zmarły w czasie kampanii, albo ktoś, kto nie chce legitymizować kandydata, do którego stracił zaufanie. Wiadomo, że komitet musi się składać z przynajmniej 15 osób. Pojawia się zatem pytanie, czy można zwiększyć skład komitetu wyborczego wyborców. To pytanie tym ciekawsze, że praca członków komitetu wyborczego wyborców jest uznawana za społeczną i nie jest wyceniana dla potrzeb oceny, czy doszło do przekroczenia limitów danych przez Kodeks Wyborczy (por. Hakujemy system - rozszerzamy skład komitetu wyborczego wyborców).

W czasie trwania kampanii wysłaliśmy zatem do PKW zawiadomienie o rozszerzeniu składu komitetu wyborczego wyborców (wiedząc, że kodeks wyborczy nie przewiduje dla tego typu działań jakiegoś szczególnego trybu; uznaliśmy przy tym, że komitet podejmuje decyzje w tym zakresie w sposób autonomiczny, więc wystarczy potem tylko zawiadomić PKW o rozszerzeniu). Otrzymaliśmy odpowiedź z PKW:

Odpowiedź z PKW w sprawie rozszerzenia rozszerzania składu Komitetu Wyborczego

Sekretarz PKW poinformowała nas, że:

...zawiadomienie to nie rodzi żadnych skutków prawnych, z uwagi na to, iż uzupełnienie składu Komitetu Wyborczego Wyborców, po przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców przez Państwową Komisję Wyborczą, jest niedopuszczalne.

No i tak.