Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta zostało złożone

Fragment pierwszej strony opinii biegłego rewidenta

Minęło już 3 miesiące od dnia głosowania w ostatnich wyborach powszechnych. Sąd Najwyższy nie tak dawno stwierdził ważność wyborów. Osoby, które uzyskały mandaty realizują się politycznie. O samych wyborach niewiele kto już dziś pamięta. Ale Projekt Senat wcale się nie skończył. Dziś zostało złożone do PKW sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego wraz z (obowiązkową, przygotowaną wcześniej) opinią biegłego rewidenta...

Na schemacie, który przedstawiałem wcześniej, w tekście pt. Co dalej w Projekcie: Senat (infografika), osiągnęliśmy zatem punkt "14". Kolejny etap to publikacja sprawozdania i ewentualne zastrzeżenia oraz ewentualne skargi do Sądu Najwyższego w przypadku odrzucenia sprawozdania. Dopiero później Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego będzie mógł się rozwiązać...