Co dalej w Projekcie: Senat (infografika)

Fragment infografiki przedstawiający etap wyboru i kolejny

Jak to wcześniej sygnalizowałem: Dzień głosowania nie kończy "Projektu: Senat". Niezależnie od tego, czy kandydat zostanie wybrany, czy też przegra wybory - w kolejnych etapach komitet wyborczy wyborców musi się rozliczyć z finansów. Dopiero rozliczenie finansowe pozwala na ostateczne rozwiązanie komitetu. A ten moment może nadejść nawet później, niż pół roku po dniu głosowania, w którym kandydat zgłaszany przez komitet uzyskał mandat lub go nie uzyskał.

Na wcześniejszych etapach Projektu: Senat prezentowałem tu już taką infografikę. Przygotowałem ją wówczas do chwili złożenia ślubowania. W prezentowanej niżej, rozszerzonej wersji znalazły się punkty dotyczące badania sprawozdania komitetu przez biegłego rewidenta, zgłoszenie sprawozdania do PKW, publikacji sprawozdania wraz z możliwością składania doń zastrzeżeń, możliwość złożenia skargi do Sądu Najwyższego w przypadku, gdyby sprawozdanie nie zostało przyjęte... Na wcześniejszych etapach - informacyjnie - dodałem dwa elementy: wykorzystanie bezpłatnego czasu antenowego w kampanii wyborczej oraz możliwość zgłoszenia przez komitet członków okręgowych komisji wyborczych.

I chociaż dwa kluczowe węzły poniższej infografiki są oznaczone kolorem czerwonym ("niezaliczenie" kroku polegającego na wygraniu wyborów prowadzi też do niezaliczenia kroku polegającego na złożeniu ślubowania), to kolejne kroki, z czasem, będzie trzeba wypełniać kolorem zielonym. I to niezależnie od tego, jeszcze raz to podkreślę, czy dany kandydat uzyskał mandat, czy go nie uzyskał.

Dla obywateli oznacza to, że będą mogli też niebawem przyglądać się opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdaniom finansowym komitetów wyborczych (zarówno tych partyjnych, jak też komitetów wyborczych wyborców i komitetów organizacji społecznych).

Poniższa grafika przedstawia Projekt: Senat dla komitetu wyborczego wyborców (w przypadku komitetów partyjnych czy komitetów organizacji społecznych byłyby tu pewne odstępstwa w początkowych krokach).

Infografika przedstawiająca Projekt: Senat