Sigillum Petri VaGla Waglowski

Sfragistyka jest nauką pomocniczą historii, a parający się nią badają pieczęci jako źródła historyczne. Wiele pieczęci to prawdziwe cuda grafiki. Poza tym pieczęci potwierdzały np. zgodność wydanego i opieczętowanego dokumentu z prawem, a pieczętarz występował jako „custos legum” (mógł odmówić odciśnięcia tłoku, gdy uznał, że dokument jest bezprawny).

Postanowiłem wystawić sobie pieczęć.

Dwa obrazy kolistej pieczęci obrazowej z napisem Sigillum Petri VaGla Waglowski, która przedstawia boginię Temidę przy komputerowej klawiaturze, unoszącą przepaskę nad lewym okiem. Przed nią leży miecz.

Dwie wersje kolistej pieczęci obrazowej (czarno-biały i kolorowy). Pole dwudzielone od podstawy w skos. W pierwszym polu pół sylwetki bogini Temidy unoszącej przepaskę nad lewym okiem, patrzącej w prawo. W polu pieczęci Temidę otacza łukiem (w bordiurze) 25 gwiazd: 11 z prawej i 14 z lewej. W drugim polu prawo-ukośnie miecz ostrzem w prawo, a niżej klawiatura, na której spoczywa prawa ręka bogini. Legenda w otoku majuskułą: "+SIGILLUM PETRI VaGla WAGLOWSKI" (pieczęć Piotra VaGli Waglowskiego), przy czym litery "a" oraz "la" w słowie "VaGla" pisane minuskułą. W wersji kolorowej - pierwsze pole - złote z bordiurą błękitną (lazurową), drugie pole i otok pieczęci tej samej barwy co bordiura, napis w otoku i gwiazdy - złote.

W mitologii greckiej Temida była boginią sprawiedliwości i praw, a przedstawiana była z wagą i mieczem oraz przepaską na oczach. W końcu sprawiedliwość powinna być ślepa (nie patrząc na status, bogactwo, władzę tych wszystkich, których powinna ocenić lub ukarać).

Rewers pieczęci - Kocimpas, nad nim napis: IUS ET INTERRETE (prawo i internet), poniżej dewiza: CUSTODIRE CUSTODES (pilnować pilnujących)

Rewers pieczęci - Kocimpas (kocie oko/kompas), nad nim (w otoku) napis majuskułą: IUS ET INTERRETE (prawo i internet), poniżej (w otoku) dewiza majuskułą: CUSTODIRE CUSTODES (pilnować pilnujących). W wersji kolorowej - pole i otok czerwone, Kocimpas czarny ze złotym wypełnieniem, napis takiż.

A tak mogłoby to wyglądać:

Sigillum i contrasigillum - wymodelowane w 3D

Przeczytaj również: Sigilla VaGli, czyli o co chodzi z tymi pieczęciami.