Narodowy Program Foresight "Polska 2020"

Zostałem ... Ekspertem Zewnętrznym Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Narodowy Program Foresight uruchomiony został przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2006 roku. Program obejmuje trzy pola badawcze: Zrównoważony Rozwój Polski, Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne oraz Bezpieczeństwo.

Jednostką odpowiedzialną za realizację Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” jest konsorcjum, którego koordynatorem jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, a członkami: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Pentor Research International.

Więcej w notatce: Narodowy Program Foresight "Polska 2020", opublikowanej w "blogu"