sigillum

Sigillum Adami Bodnar

Pieczęć, którą zechciał przyjąć dr Adam Bodnar, wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z racji aktywności i zainteresowań obdarowanego - pieczęć nawiązuje oczywiście do praw i wolności....

Sigillum Adami Bodnar - pieczęć Adama Bodnara

Sigillum Danielis Macyszyn

Wulkan symbolizuje jednocześnie: siły niszczące oraz siły twórcze. Projekt pieczęci wykonany dla Daniela Macyszyna.

Sigillum Danielis Macyszyn - pieczęć Daniela Macyszyna

Sigillum Hyacinthi Wasilewski

Miło mi ogłosić, że dr Jacek Wasilewski, autor m.in. monumentalnego dzieła pt. "Retoryka dominacji" oraz współautor cieszącej się życzliwym przyjęciem krytyków sztuki pt. Ojciec Bóg, oświadczył, że przyjmuje przygotowany dla niego projekt pieczęci i będzie się taką pieczęcią posługiwał.

Sigillum Hyacinthi Wasilewski - pieczęć Jacka Wasilewskiego

Sigillum Catherinae Szymielewicz

Jednorożec może symbolizować różne sprawy. Np. w tradycji chrześcijańskiej Jezusa. W tym jednak przypadku został wykorzystany z intencją przedstawienia m.in. nieokiełznanych sił natury. Mam tylko rebus z łacińskimi wersjami odmienionych imion...

Sigillum Catherini Szymielewicz - pieczęć Katarzyny Szymielewicz

Sigillum Iaroslai Lipszyc

Na rysunku pieczętnym umieściłem wyobrażenie latarni morskiej z Aleksandrii, jednego z siedmiu cudów starożytnego świata. Ale nie to w tej pieczęci jest najbardziej symboliczne...

Sigillum Iaroslai Lipszyc - pieczęć Jarosława Lipszyca