Sigillum Adami Bodnar

Pieczęć, którą zechciał przyjąć dr Adam Bodnar, wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z racji aktywności i zainteresowań obdarowanego - pieczęć nawiązuje oczywiście do praw i wolności....

Sigillum Adami Bodnar - pieczęć Adama Bodnara

Dwie pochodnie na tarczy to te właśnie prawa i wolności. Są ze sobą połączone, by nie oddzielać jednych od drugich i analizować je wspólnie. Do tej tematyki nawiązuje również dewiza przedstawiona na wstędze: "observantia et reverentia", czyli szanować i przestrzegać. Sama dewiza zaś nawiązuje do treści łacińskiej wersji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czyli Declarationem hominis iurium universam.

Przeczytaj również: Sigilla VaGli, czyli o co chodzi z tymi pieczęciami.