Sigillum Hyacinthi Wasilewski

Miło mi ogłosić, że dr Jacek Wasilewski, autor m.in. monumentalnego dzieła pt. "Retoryka dominacji" oraz współautor cieszącej się życzliwym przyjęciem krytyków sztuki pt. Ojciec Bóg, oświadczył, że przyjmuje przygotowany dla niego projekt pieczęci i będzie się taką pieczęcią posługiwał.

Sigillum Hyacinthi Wasilewski - pieczęć Jacka Wasilewskiego

Jeśli chodzi o egzegezę symboliczną, to skorpion, jak wiadomo, symbolizuje hmm... męski narząd płciowy. Podobnie zresztą, jak miecz, który na przedstawieniu pieczętnym zastąpił skorpionowi kolec jadowy. Można więc powiedzieć, że przedstawienie pieczętne podwójnie podkreśla ewentualny "męski seksizm" obdarowanego. Ale... Skorpion ten ustawiony jest w obronnej pozycji nad pewnym skarbem, którego należy bronić: złotym heksagramem. Prastary znak heksagramu w historii symbolicznej przedstawiał równowagę pomiędzy tym, co materialne i niematerialne, również równowagę między ogniem i wodą, a także - i z taką intencją został tu wykorzystany - między pierwiastkiem męskim i kobiecym. Przedstawienie pieczętne ma zatem charakter przypominający o konieczności obrony tej równowagi nawet wówczas, gdy męski pierwiastek u kogoś ma charakter niezwykle wyraźny. W wersji kolorowej pole pieczęci jest czerwone, co symbolizuje tu życie i pasję. Czerwień najsilniej stymuluje psychikę człowieka i w tym sensie może być symbolem retoryki, która zajmuje się sztuką skutecznego przekonywania słuchaczy i wzbudzania w nich emocji. Jednym z atrybutów personifikacji Retoryki, która w tarrocie przedstawiana jest jako królowa siedmiu sztuk wyzwolonych, jest miecz.

Gdyby zmienić nieco perspektywę przedstawienia pieczętnego, oczom obserwatora mógłby ukazać się obraz nawiązujący w poetyce do polskiego herbu Ostoja. W herbie tym, co prawda, żadnego skorpiona nie ma, ale jest tam odpowiednio ułożony na tarczy miecz, a w różnych jego odmianach pojawia się i gwiazda sześcioramienna (heksagramem czasem złoty, czasem srebrny; w herbie Ostoja olszańska akurat srebrny...) i półksiężyce, chociaż zwykle barkami zwrócone ku sobie.

Legenda pieczętna w kolorze czarnym symbolizuje tu konieczność zastanowienia się na tym, jakie skutki może wywrzeć posługiwanie się posiadanymi umiejętnościami (retorycznymi). Srebrny (biały) otok pieczęci symbolizuję prawdę i uczciwość, by wzbudzając emocje pieczętujący kierował się właśnie tymi wartościami.

Przeczytaj również: Sigilla VaGli, czyli o co chodzi z tymi pieczęciami.