Sigilla VaGli, czyli o co chodzi z tymi pieczęciami

Pieczęć pod listem adresowanym do Prezydenta RP w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznejW 2010 roku przygotowałem projekt własnej pieczęci, ale już wcześniej zacząłem przyglądać się temu, w jaki sposób przez wieki pieczęci takie były projektowane, wykonywane i stosowane. Wiele z tych, które widziałem, nie wszystkie, to dzieła sztuki. Poza tym pieczęć silnie wiąże się z prawnymi aspektami "społeczeństwa informacyjnego". Pieczęć zastępowała podpis w czasach, gdy umiejętność pisania i czytania nie należała do powszechnych. Sposób jej wykonania miał uniemożliwić jej podrobienie, albo przywieszenie jej pod innym dokumentem. Materiał, w którym pieczęci utrwalano również zależał od wielu czynników (np. ołów stosowano m.in. dlatego, że wosk mógł się rozpuścić w gorącym klimacie). Przedstawienia pieczętne często prezentują herby, ale nie tylko wojowie należący do drużyny władcy, sami władcy i papieże, a też i np. pszczelarze lub kamieniarze mieli swoje znaki własnościowe i wyróżniające. Pieczęcią posługiwały się też korporacje: uniwersytety, cechy rzemieślników, miasta. Herb, pieczęć, sztandar, logo, gmerk, podpis... W sumie to oznaczenie indywidualizujące. Towarzyszą ludziom od wieków. Pamiętam czasy, gdy nie każdy mógł posługiwać się pieczęcią.

Sigillum Iacobi Śpiewak

Pieczęć zaprojektowana z myślą o Jakubie Śpiewaku nawiązuje do pogmatwanych często losów człowieczych i do roli pedagoga w trudnej misji wspierania młodzieży.

Sigillum Iacobi Śpiewak - pieczęć Jakuba śpiewaka

Sigillum Adami Bodnar

Pieczęć, którą zechciał przyjąć dr Adam Bodnar, wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z racji aktywności i zainteresowań obdarowanego - pieczęć nawiązuje oczywiście do praw i wolności....

Sigillum Adami Bodnar - pieczęć Adama Bodnara

Sigillum Danielis Macyszyn

Wulkan symbolizuje jednocześnie: siły niszczące oraz siły twórcze. Projekt pieczęci wykonany dla Daniela Macyszyna.

Sigillum Danielis Macyszyn - pieczęć Daniela Macyszyna

Sigillum Hyacinthi Wasilewski

Miło mi ogłosić, że dr Jacek Wasilewski, autor m.in. monumentalnego dzieła pt. "Retoryka dominacji" oraz współautor cieszącej się życzliwym przyjęciem krytyków sztuki pt. Ojciec Bóg, oświadczył, że przyjmuje przygotowany dla niego projekt pieczęci i będzie się taką pieczęcią posługiwał.

Sigillum Hyacinthi Wasilewski - pieczęć Jacka Wasilewskiego

Sigillum Catherinae Szymielewicz

Jednorożec może symbolizować różne sprawy. Np. w tradycji chrześcijańskiej Jezusa. W tym jednak przypadku został wykorzystany z intencją przedstawienia m.in. nieokiełznanych sił natury. Mam tylko rebus z łacińskimi wersjami odmienionych imion...

Sigillum Catherini Szymielewicz - pieczęć Katarzyny Szymielewicz

Sigillum Iaroslai Lipszyc

Na rysunku pieczętnym umieściłem wyobrażenie latarni morskiej z Aleksandrii, jednego z siedmiu cudów starożytnego świata. Ale nie to w tej pieczęci jest najbardziej symboliczne...

Sigillum Iaroslai Lipszyc - pieczęć Jarosława Lipszyca

Info-Star 2009

W dniu 17 maja 2010 roku w Warszawie podczas Gali Społeczeństwa Informacyjnego wręczono Nagrody INFO STAR.

Sigillum Petri VaGla Waglowski

Sfragistyka jest nauką pomocniczą historii, a parający się nią badają pieczęci jako źródła historyczne. Wiele pieczęci to prawdziwe cuda grafiki. Poza tym pieczęci potwierdzały np. zgodność wydanego i opieczętowanego dokumentu z prawem, a pieczętarz występował jako „custos legum” (mógł odmówić odciśnięcia tłoku, gdy uznał, że dokument jest bezprawny).

VaGla w komentarzach i notatkach

Co jakiś czas przeglądam Sieć, by zobaczyć skąd mogę dostać "strzał". Wybrałem kilka (wyrwanych z kontekstu) komentarzy na temat prowadzonego przeze mnie serwisu i na temat jego autora. Ułożyłem je w "historyjkę" (dlatego komentarze nie są ułożone chronologicznie).