Formalności: Komitet ma NIP

Potwierdzenie nadania numeru NIP Komitetowi Wyborczemu Wyborców Piotra Waglowskiego

Po tym, jak Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego uzyskał numer REGON nadano mu też Numer Identyfikacji Podatkowej. Oczywiście wcześniej trzeba było o niego wystąpić. Sporo tych identyfikatorów i numerów. W sferze informatyzacji państwa, gdy różne agendy państwa chcą jakoś identyfikować swoich obywateli, konkurują ze sobą różne systemy. W przypadku samych obywateli w grę wchodzi jeszcze np. PESEL (ten podajecie na formularzu, podpisem dokumentując poparcie dla kandydata). Padł nawet taki pomysł, by zrobić w Polsce tylko jeden identyfikator, za pomocą którego państwo obywatela by jakoś identyfikowało i proponowano, by to był właśnie Numer Identyfikacji Podatkowej. Ale pomysł szybko skrytykowano w urzędowych dyskusjach, bo - jak ktoś stwierdził - nie byłoby zbyt politycznie identyfikować już noworodków po numerze wykorzystywanym przez administrację podatkową. Śmierć i podatki - dwie nieuchronne ponoć sprawy, które czekają każdego człowieka.

W ramach formalizmów związanych z ubieganiem się obywateli o mandat do senatu, jeśli chcą realizować swoje bierne prawo wyborcze i do tego niezależnie od partii politycznych, gdy już znajdą przynajmniej piętnaście osób, które zechcą stworzyć Komitet Wyborczy, gdy zbiorą one tysiąc podpisów poparcia za jego utworzeniem, gdy już PKW zarejestruje taki Komitet, gdy uzyska się numer REGON, to w kolejnym kroku należy uzyskać numer NIP. Długie zdanie napisałem, prawda? A to nie koniec. W kolejnych odsłonach napiszę o koncie bankowym i o stronie internetowej, którą do PKW trzeba zgłosić. Bo przecież na tym etapie jeszcze Komitet nie ma strony internetowej.

Tymczasem Naczelnik Urzędu Skarbowego na warszawskiej Woli potwierdził nadanie numeru identyfikacji podatkowej zgłaszającemu, czyli Komitetowi Wyborczemu Wyborców Piotra Waglowskiego, a numer ten to 5272743278.

Zmagając się z formalizmami oczywiście równolegle zbieramy podpisy popierające kandydaturę, bo bez uzbierania przynajmniej dwóch tysięcy takich podpisów moje nazwisko nie zostanie umieszczone na karcie do głosowania. Przeczytaj zatem: Jak się włączyć w akcję zbierania dwóch tysięcy podpisów poparcia kandydatury Piotra Waglowskiego do Senatu?

Komitet jest zgłoszony do PKW, Komitet ma REGON i ma też NIP. Ja zaś nadal formalnie nie jestem kandydatem w wyborach do Senatu RP. Ale gramy dalej.

PS
Taki jednolity identyfikator, gdyby państwo już jakoś doszło ze sobą do porozumienia i wreszcie postanowiło działać racjonalnie, mógłby być wykorzystywany w różnych systemach teleinformatycznych, w różnych rejestrach, w których dane obywateli (i innych podmiotów) są przetwarzane. Do niedawna obywatel musiał latać z papierkami od jednego urzędnika do drugiego, roznosząc - niczym interfejs białkowy - kolejne kwitki i zaświadczenia. Teoretycznie się to zmieniło, bo od pięciu lat w KPA mamy przepis art. art. 220 §1, który mówi, że nie można pytać obywatela o dane, które urząd sam sobie może z różnych rejestrów wyciągnąć ("nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli..."). Kolejne wpisy dotyczące toru przeszkód ustawionych kandydatom w wyborach do Senatu pokazują, że nadal pozostała tona papierologii.