Jak się włączyć w akcję zbierania dwóch tysięcy podpisów poparcia kandydatury Piotra Waglowskiego do Senatu?

Formularz zbiórki podpisów pod kandydaturą Piotra Waglowskiego

Zgodnie z 106. § 1 Kodeksu wyborczego - na agitację, w tym zbieranie podpisów popierających zgłoszenie kandydatury w wyborach konieczna jest pisemna zgoda pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego. Aby moje nazwisko znalazło się na karcie do głosowania w wyborach 25 października - Komitet Wyborczy Wyborców musi zebrać dwa tysiące podpisów wyborców z okręgu, w którym chciałbym ubiegać się o mandat (w istocie trzeba zebrać więcej tych podpisów, ponieważ część z zebranych może być zakwestionowana przez PKW). Pojawia się problem związany z procedurą otrzymania takiej zgody. Wielu praktyków agitacji wyborczych sugeruje, by się Kodeksem wyborczym w tym względzie nie przejmować. Ale Komitet, który postanowił powalczyć o mój sukces wyborczy, chce działać zgodnie z prawem. Komitet Wyborczy ustalił zatem następującą procedurę: prośby o wystawienie zgody na agitację (w tym zbieranie podpisów wyborców popierających moją kandydaturę w okręgu 45 do Senatu RP) należy kierować na adres poczty elektronicznej: komitet małpa piotrwaglowski.pl. Z tego konta korzysta tylko p. Marta Kierepka, pełnomocnik wyborczy KWW Piotra Waglowskiego, uprawniony do udzielania pisemnych zgód na prowadzenie agitacji w tym zbierania podpisów popierających kandydaturę...

Po ustaleniu szczegółów dotyczących tożsamości wolontariusza, jeszcze tego samego dnia, pisemną zgodę będzie można odebrać w siedzibie Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego przy ul. Miłej 22 w Warszawie (to na Woli).

W siedzibie Komitetu należy kontaktować się z osobami, członkami Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego, które mają upoważnienie pełnomocnika wyborczego KWW Piotra Waglowskiego do przetwarzania danych osobowych związanych z procesem gromadzenia podpisów poparcia mojej kandydatury. Takie właśnie osoby, po sprawdzeniu, czy mają do czynienia z osobą uprawnioną do odebrania zgody, wydają jej dokument pisemnej zgody. Przy okazji osoby odbierające zgodę na prowadzenie agitacji zostaną pouczone o konieczności ochrony danych osobowych wyborców, którzy udzielają poparcia kandydatowi.

Informacja o udzielonej zgodzie będzie odnotowana w przechowywanym w siedzibie KWW Piotra Waglowskiego wykazie udzielonych zgód, prowadzonym przez pełnomocnika wyborczego KWW Piotra Waglowskiego.

W ramach prowadzonej zbiórki podpisów popierających kandydaturę Piotra Waglowskiego w wyborach do Senatu RP zbierane są podpisy wyłącznie od wyborców, którzy mają prawo głosować w nadchodzących wyborach na warszawskiej Ochocie, Woli, we Włochach, w Ursusie i na Bemowie. Podpisy będą gromadzone na formularzu oznaczonym nazwą Komitetu oraz jego adresem: Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego, ul. Miła 22, 01-047 Warszawa(PDF). Na formularzu tym wyborcy będą mogli składać swój podpis (wraz z niezbędnymi do zgłoszenia kandydata danymi) pod następującym oświadczeniem:

Udzielam poparcia kandydatowi na senatora Piotrowi Waglowskiemu zgłaszanemu przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego w okręgu wyborczym nr 45
(Bemowo, Wola, Ochota, Włochy, Ursus) w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.

Zebrane formularze zawierające podpisy popierające kandydaturę zostaną przekazane przez upoważnionych wolontariuszy do siedziby Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego (adres jak wyżej) w celu przekazania ich następnie Państwowej Komisji Wyborczej. KWW Piotra Waglowskiego oświadcza, że dane wyborców udzielających poparcia dla kandydatury Piotra Waglowskiego nie będą wykorzystywane w innych celach.

I uprzedzając pytanie: jak już raz się popisałem/podpisałam na liście przy okazji zbierania 1000 podpisów, to teraz trzeba raz jeszcze?

Tak. Wcześniej zbieraliśmy tysiąc podpisów poparcia dla utworzenia Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego. Wówczas mógł się podpisać każdy wyborca, niezależnie od okręgu, w którym ma prawo wybierać. Tamten proces zbierania podpisów zakończył się wraz ze zgłoszeniem PKW utworzenia Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego i z podjęciem przez PKW stosownej uchwały. Teraz zaś zbieramy podpisy poparcia konkretnej kandydatury w konkretnym okręgu. Teraz Komitet Wyborców musi zebrać dwa tysiące podpisów, by móc zgłosić moją kandydaturę w okręgu nr 45. Jeśli zatem masz prawo wybierać w tym właśnie okręgu i chciałbyś/chiałabyś zobaczyć moje nazwisko na swojej karcie do głosowania w wyborach, które odbędą się 25 października - podpisz się na liście poparcia takiej kandydatury.

No dobrze, pytają mnie, ale co ma zrobić pojedyncza osoba, chcąca po prostu przekazać swój podpis, a nie chcąca agitować (zbierać podpisów)? Czy ma wydrukować sobie ten formularz (PDF) i wstawić tam pojedynczy podpis?

Można wydrukować, podpisać i osobiście przekazać do siedziby Komitetu.

Na własną odpowiedzialność można też wydrukować formularz, złożyć podpis i przesłać do siedziby Komitetu.

A jak będą dwa podpisy, to już będzie "zbieranie"?

Zbieranie podpisów to forma agitacji. Zgodnie z Art. 105. § 1. Kodeksu wyborczego "agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego". Czy jak będą dwa podpisy na karcie, albo cała rodzina się zechce podpisać, to już będzie agitacja? Pewnie nie, jeśli nikt nikogo nie będzie nakłaniał lub zachęcał do wyrażenia takiego poparcia, a także wówczas, jeśli będzie, co prawda, zachęcał, ale nie będzie tego robił publicznie. Jeśli masz wątpliwości, to taki formularz po prostu zostaw u siebie na stole w kuchni, a może małżonek uzna, że skoro żona się już podpisała, to i on może... Co więcej: Kodeks wyborczy stwierdza, że "każdy wyborca może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego". Ale z tych dwóch przywołanych przepisów wynika, że jeśli nakłania się lub zachęca do głosowania w sposób niepubliczny, to to już nie jest agitacja wyborcza. Oznaczać to musi, że i zbieranie podpisów w sposób niepubliczny również taką agitacją nie jest. Trzeba by uznać nawet, że zbieranie podpisów "po rodzinie" (niepublicznie) możliwe jest nawet bez pisemnej zgody od pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców. Pamiętajcie, by chronić dane osobowe osób, które wyraziły swoje poparcie i zdecydowały się podpisać przy swoich danych.

A jakbym chciał taki podpis złożyć, ale nie przesyłać, to gdzie wyborca z Twojego okręgu może złożyć podpis pod listą?

Jak wspomniałem wyżej - podpisy można złożyć w siedzibie Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego przy ul. Miłej 22 (to jest na Woli). Wraz z pojawianiem się wolontariuszy mających prawo do zbierania podpisów najpewniej pojawi się też informacja o punktach w Warszawie, w których będą prowadzone dyżury i zbierane będą podpisy.

W następujących dzielnicach można skorzystać z punktów, w których można zostawić podpisane listy lub złożyć podpisy:

Wola:

  • Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego, ul. Miła 22, 01-047 Warszawa. Jest to lokal Fundacji "Jeden Muranów", w którym znajduje się siedziba Komitetu, do czasu zarejestrowania kandydata obecny tam będzie Witold Zakrzewski, szef sztabu, codziennie w godzinach od 16:00 do 19:00.

Bemowo:

  • Cafe Pod Pretextem, ul. Powstańców Śląskich 104/222, 01-466, Warszawa (zaraz obok ul. Czerwonych Maków).
  • Klub Karuzela, os. Przyjaźń, ul. Konarskiego 85

Włochy:

  • Recepcja Hotelu Roko, ul. Mikołajska 2, 02-455 Warszawa (róg ul. Mikołajskiej i Popularnej).

Ochota:

  • Kawiarnia Kontakt, ul. Księcia Trojdena 11, Ochota (Rakowiec), 02-109 Warszawa. Czynne w godz. 10:00-18:00.
  • Filtry Cafe, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 3. Czynne pn-pt 8:00-21:00, sb 10:00-21:00, nd 10:00-20:00.

Punkty zbiórki podpisów na mapie Warszawy

Mapa Open Street Map

Co mam zrobić, gdybym chciał(a) wesprzeć akcję zbierania podpisów, a dysponuję lokalem, do którego można przyjść i się tam podpisać?

W pierwszej kolejności należy zastosować procedurę uzyskania pisemnej zgody od pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego (patrz wyżej). Należy też pamiętać, że zgodnie z Kodeksem wyborczym zabronione jest prowadzenia agitacji wyborczej

  • na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;
  • na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie;
  • na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
  • Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.

W powyższych miejscach zatem agitować nie można.

Gdyby ktoś chciał zaprosić potencjalnych podpisujących do swojego lokalu gastronomicznego, kawiarni, czy innego, tego typu miejsca, to trzeba pamiętać, że w ramach prowadzonej agitacji zabronione jest podawanie lub dostarczanie napojów alkoholowych, jeśli takie podawanie lub dostarczanie jest nieodpłatne "lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia". Zatem proszę respektować ten zakaz. Handlujcie, jak handlowaliście, bylebyście nie sprzedawali taniej.

Jeśli zdecydujesz się wesprzeć akcję zapraszając wyborców do swojego lokalu w celu przyjęcia od nich podpisów - daj znać Komitetowi Wyborczemu Wyborców Piotra Waglowskiego. Komitet (a i ja sam, jeśli się o tym dowiem) będzie mógł wówczas kierować do takiego miejsca (lokalu) osoby z poszczególnych dzielnic.

Przeczytaj: Mogę agitować za swoją kandydaturą, bo mam na to zgodę pełnomocnika.

Fragment dyskusji w serwisie Facebook

A gdy kiedyś globalna Sieć zyska samoświadomość i zechce sama wybierać ludziom ich przedstawicieli? Czy jesteśmy gotowi na to, że ożywiona technologia będzie rządziła ludźmi? I właściwie dlaczego samoświadoma sieć telekomunikacyjna miałaby się cieszyć z mojej kandydatury? :)