Formalności: Komitet ma REGON

Fragment zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Komitetowi Wyborczemu Wyborców

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego otrzymał REGON, czyli numer identyfikacyjny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Dziewięć cyfr. Pamiętam, gdy 10 lat temu zakładałem swoją działalność gospodarczą, gdzieś na samym początku długiej kolejki w Urzędzie Statystycznym przy ul. 1 Sierpnia w Warszawie, ktoś strasznie głośno zaczął krzyczeć. "Nie! Nie! Podcinają skrzydła przedsiębiorcom już na samym początku działalności!" Chwilę to trwało, aż cała kolejka się dowiedziała, skąd ten autentyczny lament. Otóż przedsiębiorca ten dostał numer REGON składający się z czterech trzynastek i jakiejś dodatkowej cyfry. Ów przedsiębiorca był przesądny i domagał się, by mu Urząd Statystyczny nadał inny numer.

Tymczasem Komitet nie jest przedsiębiorcą i nie jest przesądny. Komitet otrzymał zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Zaświadcza się tam, że jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej o nazwie Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego i z siedzibą przy ul. Miłej 22 wpisana jest do rejestru REGON i ma nadany numer 362294366. Jest też informacja o tym, że Komitet prowadzi - wedle klasyfikacji PKD 2007 - działalność organizacji politycznych.

Bez REGONU nie da się załatwić NIP-u. O nim jutro. A zaświadczenie wygląda tak:

Zaświadczenie REGON dla KWW Piotra Waglowskiego