O tym, jak się dokonuje losowanie czasu antenowego w kampanii wyborczej

KWW Piotra Waglowskiego poinformowano, że w publicznej telewizji przysługuje mu 230 sekund czasu antenowego

Jestem przekonany, że wielu z Was nigdy nie interesowało się tym, jak się odbywa przyznawanie czasu antenowego w radio i telewizji. O tym, że komitety wyborcze mają prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych pisałem w tekście Nagrywamy spoty do publicznego radia i telewizji. Sygnalizowałem też, że dziś będzie losowanie. Otóż było.

Dziś odbyło się losowanie czasu antenowego, w którym mają się pojawiać spoty wyborcze kandydujących do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Już wcześniej wiedzieliśmy, ile czasu antenowego nam przysługuje, bo to wynika z rozporządzenia KRRiTV (w przypadku uprawnionych do bezpłatnego czasu antenowego w programach regionalnych dzieli się pośród kandydatów 180 minut, a w przypadku uprawnionych do czasu w programach radiofonii regionalnej - 360 minut). Ponieważ jestem kandydatem do Senatu, a Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego nie zarejestrował innych kandydatów niż mnie, to wychodzi na to, że w telewizji regionalnej będę mógł się pojawić w tej kampanii wyborczej przez 230 sekund.

Ewa Pfeifer oraz Witold Zakrzewski z KWW Piotra Waglowskiego w czasie losowania czasu antenowego w TVP Warszawa

Na losowaniu czasów antenowych w telewizji była obecna Ewa Pfeifer i Witold Zakrzewski z KWW Piotra Waglowskiego. W Sieci dostępny jest dzisiejszy Telewizyjny Kurier Warszawski, z którego kadr pozwoliłem sobie wykorzystać powyżej.

Oto relacja Ewy:

Na losowanie została zaproszona pani sędzia, która jest także komisarzem wyborczym okręgu Warszawa 1, a która przedstawiła się jako "sierotka" losująca. Pani sędzia po raz kolejny podobno uczestniczy w losowaniu. Maszyną losującą okazał się komputer podłączony do większego monitora, było jedno kliknięcie i po sprawie. Komitety otrzymały wydruki z harmonogramem nieodpłatnych audycji wyborczych w TVP Warszawa oraz informację, ile sekund przysługuje na kandydata. Szef sztabu potwierdził podpisem na oryginale i na kopii.

Maszyna losująca czasy antenowe

Ewa relacjonuje dalej:

Na stole pojawiła się też tajemnicza kula z karteczkami, ale karteczki były przeznaczone wyłącznie dla kandydatów na posłów, którzy losowali jeszcze dodatkowy czas na debaty. Senatorm nie przysługuje ten dodatkowy czas i podobno nie jest to przejaw wykluczania, ani nierównych szans. Takie traktowanie ma wynikać z tego, ze senatorowie kandydują z jednoosobowych okręgów wyborczych. Tym sposobem kandydaci do Sejmu skorzystają dodatkowo z 60 min debaty przewidzianej na 20 października, ok. godz. 20:10.

A szklana kula dla wybrańców, którzy będą mogli korzystać z czasu antenowego i wywiadów w telewizji publicznej, wygląda tak:

Szklana kula do losowania czasów wywiadów

Mnie taki czas nie przysługuje.

Ewa kontynuuje swoją relację:

Naszemu kandydatowi przysługuje 230 sekund, na które składa się pięć spotów 40-sekundowych i jeden 30-sekundowy. Spoty będą prezentowane w blokach i pierwszy spot zostanie wyemitowany w najbliższą sobotę, 10 października (początek o 17.05; pozycja 38). To znaczy, że trzeba obejrzeć 37 spotów przed naszym :) Drugi w niedzielę 11.10 - początek bloku 19.00, pozycja 12; trzeci czwartek 15.10, początek 19.00 pozycja 17; czwarty czwartek 22.10, początek o 17.20, pozycja 19, piąty też czwartek 22.10, początek o 19.00, pozycja 21; szósty i ostatni w piątek 23.10, początek 19.00 pozycja 21. Z taką precyzja wiadomo, jak będą puszczane spoty.

Kartka wypluta przez "maszynę losującą", o której algorytmie działania nic nie potrafimy powiedzieć, wygląda tak:

Czasy antenowe wylosowane dla KWW Piotra Waglowskiego

A poniżej relacja Ewy na temat przyznawania czasu antenowego w radio (losowanie odbywało się w RDC):

Zasady przydzielana czasu takie same jak w TV, czyli dla kandydatów do sejmu jest 900 min do rozdzielenia między tych, którzy złożyli wnioski na Mazowszu, dla kandydatów do Senatu 360 min do podziału.

Kandydaci są podzieleni na 3 kategorie oznaczane odpowiednio literami: A - komitet, który zarejestrował listy do Sejmu w min. 5 okręgach na Mazowszu, B - w mniej niż 5 okręgach, C - w jednym okręgu i tu łapią się senatorowie.

Kiedy już RDC wiedziało ilu ma kandydatów w poszczególnych kategoriach, obliczyło czas (nam przysługuje razem 8 min i 34 sek, dzielone na siedem spotów po jednej minucie i 13 sekund każdy), według algorytmu zostały podzielone miejsca w blokach audycji od soboty 10.10 do piątku 23.10.

Następnie na karteczkach, komisja pisała A1, A2, A3... B1, B2, B3... C1, C2... w zależności od liczby kandydatów w dane kategorii i karteczki zwinięte w kulki powędrowały do szklanej wazy. Z wazy losował je pan sierotek. Przewodnicząca odczytywała nazwę komitetu w danej kategorii, pan losował i tym sposobem każda litero-cyfra została przyporządkowana komitetowi.

My mamy C1. W bloku reklamowym naszej, już wcześniej rozpisanej pozycji (wg, jako się rzekło jakiegoś algorytmu), szukamy po symbolu. Na koniec dostaliśmy "Protokół z losowania kolejności audycji wyborczych" zaopatrzony w pieczątkę Kierownika Redakcji Publicystyki, pana Grzegorza Chlasty.

Kandydaci do Sejmu również w radiu mają dodatkowy czas na debatę, Kandydaci do Senatu nie.

Wśród argumentów za takim rozwiązaniem znowu przeważał ten, ze senatorowie startują z jednomandatowych okręgów wyborczych, że jest mało czasu do podziału i że to by było w końcu nudne, gdyby słuchać tylu polityków na raz.

Ponieważ kandydaci mieli prawo składać wnioski do wczoraj, czyli do 5 października, do godz. 24.00, to dopiero dziś rano poznaliśmy dokładne czasy spotów telewizyjnych i radiowych, które są dla nas przewidziane. Materiał do telewizji należy oddać do czwartku, do godz. 17.00, a radiu przekazać do piątku, do godz. 12.00. To znaczy, że mamy 48 godzin na zrealizowanie i zmontowanie, udźwiękowienie spotów. A czasu emisji spotu nie wolno nam przekraczać. Zadanie zatem polegało wcześniej na tym, by odgadnąć, ile ma trwać spot, albo przygotować tak, żeby szybko dało się go przemontować. Inna możliwość jest taka, że się opuści swoje "wejście", jedno, dwa... Spot należy oddać 24 godziny przed emisją. Wymagana techniczne są jak najbardziej na poziomie profesjonalnym.

Kurtyna.