Nagrywamy spoty do publicznego radia i telewizji

Nagrywanie spotów wyborczych

Komitet wyborczy ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Tu mają zastosowanie przepisy art. 252 Kodeksu wyborczego. KWW Piotra Waglowskiego ma jednego kandydata, więc ma prawo do rozpowszechniania audycji w programach nadawców regionalnych. I skorzystamy z tej możliwości. Trzeba było się wcześniej zgłosić. Do telewizji zgłosiliśmy się 1 października, a do radia zgłosiliśmy się dziś. Jutro będzie losowanie kolejności nadawania spotów.

Tu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W moim przypadku szczególnie ma tu zastosowanie § 9 tego rozporządzenia. Audycje wyborcze przygotowywane przez komitety wyborcze w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej są rozpowszechniane, w okresie od 15. dnia przed dniem głosowania do dnia zakończenia kampanii wyborczej. Ponieważ KWW Piotra Waglowskiego zarejestrował jednego kandydata w jednym okręgu w wyborach do Senatu RP - moje spoty będą mogły się pojawić w programach regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej.

W każdym programie regionalnym Telewizji Polskiej czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 180 minut, a w każdym programie spółek radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 360 minut.

Malowanie kandydata do spotu wyborczego

Najpierw trzeba zgłosić wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego, co dokonuje pełnomocnik wyborczy. Potem następuje podział czasu między komitety, które taki wniosek złożyły.

Dokładny czas emisji dostaniemy we wtorek, bo wnioski się składa do godz. 24.00 w poniedziałek, czyli dziś (muszą poczekać, aż każdy z uprawnionych komitetów skorzysta lub nie skorzysta z prawa złożenia wniosku).

Jutro będzie losowanie kolejności emisji w blokach reklamowych. Losowanie odbędzie się o godz. 12.00 na ul. Jasnej, w siedzibie TVP.

A już w czwartek mamy dostarczyć przygotowane materiały wyborcze. Materiały muszą trafić do TVP (i do radia) 48 godz. przed emisją.

Złożyliśmy wnioski, a teraz trzeba przygotować spoty wideo oraz spoty radiowe. Dziś pracowałem nad spotami telewizyjnymi. Po zażyciu sporych dawek leków prawie nie widać i nie słychać, że jestem przeziębiony.

Do otwarcia lokali wyborczych pozostało 19 dni.