Formują się obwodowe komisje wyborcze

Lokale wyborcze w okręgu nr 45 do senatu na mapie Warszawy

Zgodnie z kalendarzem wyborczym - do 2 października pełnomocnicy komitetów wyborczych mogli zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Sygnalizowałem to już w tekście pt. Ćwiczenia obywatelskie: obsadzamy obwodowe komisje wyborcze w okręgu 45. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego mógł zgłosić kandydatów do 219 komisji obwodowych. Ale zgłosiło się tylko kilkunastu chętnych.

Zgodnie z art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego: w skład obwodowej komisji wyborczych powołuje się od 6 do 8 członków (dla obwodu do 2000 mieszkańców) lub od 8 do 10 osób (dla obwodu od 2001 do 3000 mieszkańców). I powołuje się w skład tych obwodowych komisji osoby spośród zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Dlatego KWW Piotra Waglowskiego mógł zgłaszać swoich kandydatów.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista. Jeśli zgłosiłoby się więcej kandydatów niż jest obwodów - decydowałoby losowanie.

Komitet mojego imienia i nazwiska zgłosił kandydatów do obwodowych komisji na Woli, na Ochocie i na Bemowie. Gdyby się zgłosiło więcej osób - moglibyśmy je zgłosić we wszystkich pięciu dzielnicach, we wszystkich 219 obwodach. Może następnym razem...

Urząd Ochoty zaczął obdzwaniać dziś członków komisji wyborczych zgłoszonych w piątek przez komitety. Informują ludzi, że niebawem mają spotkanie w sprawie Komisji Wyborczych. Inaczej mówiąc - osoby, które zostały zgłoszone przez KWW Piotra Waglowskiego będą teraz mieć spotkania w urzędach dzielnic.

A gdyby ktoś był zainteresowany, to są tu wszystkie lokale wyborcze w okręgu 45 naniesione na mapę Google.