Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

premier Piechociński przypina odznaczenie Piotrowi Waglowskiemu

Dzisiaj w Ministerstwie Gospodarki odbyła się mała uroczystość. Wicepremier Janusz Piechociński wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczone zostały osoby, które w ostatnich latach dość intensywnie działały na rzecz poprawy procesu stanowienia prawa. Liczną grupą odznaczonych stanowili członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji, w ramach którego mam przyjemność działać od 2010 roku. Na zdjęciu moment, w którym zapytałem wicepremiera Piechocińskiego: "To medal za ACTA, prawda?"

W internetach już się wielka burza rozpoczęła. A to, że Ministerstwo Gospodarki włączyło się do kampanii wyborczej, a to że się sprzedałem, a to, że taki ze mnie niezależny kandydat i tak dalej. Uśmiecham się czytając takie komentarze. Ale po kolei.

Jesteśmy wśród pierwszych stu "deregulatorów" odznaczonych taką odznaką. Zaproponowano nam, że każdy z nas może wskazać teraz pięć innych osób, które minister będzie chciał wyróżnić. Fajnie, nie? Tu członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji:

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji odznaczeni honorową odznaką

Na stronach Ministerstwa Gospodarki jest już krótka relacja i cytowane są słowa wicepremiera Piechocińskiego (potwierdzam, że mniej więcej tak właśnie powiedział):

Monitorowanie i recenzowanie działań rządowych przez stronę pozarządową w obszarze tworzenia regulacji prawnych zasługuje na szczególne podziękowanie i docenienie. Państwa działania przyczyniają się do wzrostu jakości stanowionego prawa.

Przez ostatnie lata bardzo intensywnie monitorowaliśmy prace rządu w sferze prac legislacyjnych. W efekcie naszego monitoringu powstała książka pt. „Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw” (sięgnij do materiału na ten temat: Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw - publikujemy wyniki monitoringu). Monitoring i inne działania Obywatelskiego Forum Legislacji przyczyniły się do nowelizacji regulaminu pracy Rady Ministrów, OFL zabiega o to, by udział obywateli w procesie stanowienia prawa był znacznie szerszy niż chciałby tego rząd. Zabiegamy o to, by prawo było tworzone w oparciu o rzetelnie przygotowane oceny skutków regulacji, by było tworzone w oparciu o dowody. W 2011 roku OFL, wsparte przez ekspertów prawa konstytucyjnego, zainicjowało dyskusję na temat zasadności stworzenia nowych ram prawnych, które uporządkują proces tworzenia prawa, wzmacniając rolę konsultacji społecznych w tym procesie i wprowadzając rozwiązania zwiększające jego przejrzystość.

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarski

Niezależnie od prac w OFL - wspierałem Ministerstwo Gospodarki przy tworzeniu serwisu rządowych konsultacji publicznych konsultacje.gov.pl. Angażowałem się w dyskusje na temat poprawy jakości legislacji, na temat rozwoju analityki publicznej opartej na danych publicznych, wspierałem też ministerstwo w pracach zmierzających do zwiększenia dostępności informacji o przyjmowanym prawie.

Na początku sierpnia 2015 roku, w związku z zamiarem kandydowania do Senatu RP, zawiesiłem swój udział w pracach OFL. Chodziło o to, by nie tworzyć sytuacji mogącej doprowadzić do konfliktu interesów.

Dyplom i odznaka

Nawiasem mówiąc - odznaka, o którą chodzi, nadawana jest na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. Rozporządzenie można przeczytać w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z tym rozporządzeniem: może być nadawana w uznaniu ich zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub promocyjnej, stanowiące konkretny wkład w rozwój danej dziedziny gospodarki objętej działem administracji rządowej – gospodarka, w tym w uzyskanie korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii lub metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym.

I ktoś zaraz zapyta: no dobrze, ale co ma resort gospodarki do prac w Obywatelskim Forum Legislacji i tych innych historii związanych z moim zaangażowaniem społecznym w poprawę jakości stanowionego w Polsce prawa? Otóż odpowiadam: to właśnie Ministerstwo Gospodarki zajmuje się w rządzie programem "Lepsze regulacje 2015". O jego uruchomieniu pisałem w serwisie: Rząd przyjął program "Lepsze regulacje 2015". Udało się wówczas do tego programu parę rzeczy włączyć, m.in. takie moje tematy, jak publikowanie orzeczeń sądowych, czy wsparcie dla tworzenia narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów w rządzie.

Ministerstwo Gospodarki było też wiodącym resortem dla negocjacji umowy ACTA. Trochę im tam namieszałem w szykach. Teraz Ministerstwo Gospodarki jest wiodącym resortem w sprawie negocjacji TTIP. No i była dziś też o tym mowa. Bo zapytałem ministra Piechocińskiego: jak to jest, że te reading roomy dotyczące TTIP, to są tylko na terenie ambasad USA tylko. W Warszawie też w ambasadzie USA można jedynie zapoznać się z treścią TTIP. To znaczy - można, o ile kogoś dopuszczą do tego. Generalnie może ze trzy, cztery osoby przeczytały w Polsce treść projektu tej umowy. Cóż. wicepremier Pichociński odpowiedział mi: "O tym, to musimy jeszcze oddzielnie porozmawiać". Zatem będziemy rozmawiać. Ja zaś, o czym niedawno sygnalizowałem - podpisałem petycję Stop TTIP.

Zatem jeśli czytam, że odznaczenie mnie przez ministra Piechocińskiego jest takim jego "pocałunkiem śmierci" dla mnie, to odpowiadam, że ja się z nikim tu nie całowałem, oczywiście będę przekonywał PSL, by mnie popierało, podobnie, jak przekonuję PO i PiS. Sam premier Piechociński w rozmowie ze mną stwierdził, że, w sumie, chętnie mi udzieli poparcia. Być może nawet będę miał to na piśmie. Natomiast dla mnie istotne znaczenie ma to, że na dyplomie związanym z odznaką jest Orzeł Biały, a na rewersie tej honorowej odznaki jest monogram ułożony z liter "RP". Jestem państwowcem.

A wracając do rozporządzenia - już ktoś zauważył, że to mało poprawnie, gdy w dyplomie czytamy o tym, że ktoś poniósł zasługi, bo ponieść można klęski, ofiary lub koszty. A ja odpowiadam, że jak rozporządzenie było w konsultacjach, to trzeba było wziąć w nich udział.

Awers odznaki honorowej za zasługi dla rozwoju gospodarki RP

Na odznace, zgodnie ze wzorem z rozporządzenia, znajduje się "wizerunek laski Hermesa pomiędzy wypukłymi, stylizowanymi wyobrażeniami trójliści wawrzynu z owocami". Laska Hermesa zwana jest też kaduceuszem (laską heroldów, symbol nietykalności). Hermes vel Merkury (bóg kupców i złodziei i posłaniec bogów, a także bóg "przekonującej wymowy") otrzymał ją od Apolla. Ta leszczynowa laska miała cudowne właściwości godzenia sporów i gdy Hermes rzucił ją między walczące węże - te przestały walczyć i zgodnie oplotły się dookoła laski.

I, tak sobie myślę, przydałbym się w Senacie między dwoma walczącymi frakcjami, prawda? Tymczasem: robię swoje.

Do otwarcia lokali wyborczych pozostało 24 dni.

A zdjęcia publikuję dzięki uprzejmości Ministerstwa Gospodarki, bo samemu ciężko by mi było robić taką sesję.