Powołanie do Rady Informatyzacji

Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) z dniem 14 sierpnia 2006 r. Ludwik Dorn, Wiceprezes Rady Ministrów, powołał Piotra Waglowskiego w skład Rady Informatyzacji, spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosował informatyki.

Więcej na temat powołania napisałem w blogu.

powołanie do Rady Informatyzacji