Wystąpienie na Auli Polskiej - doświadczenia przy tworzeniu systemu analiz orzeczeń sądowych

Klatka ze spotu o dostępie do informacji i kultury

W czwartek wieczorem gościłem na Auli Polskiej. To inicjatywa, która promuje kulturę przedsiębiorczości technologicznej. Występowałem na spotkaniach Auli już wcześniej. Kilkukrotnie. Tym razem opowiadałem o swoich doświadczeniach z projektu, nad którym pracowałem w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, czyli nad systemem, który nazwaliśmy SAOS - System Analiz Orzeczeń Sądowych.

Nagranie z tego wystąpienia dostępne jest online, a żeby je obejrzeć należy przeznaczyć na to pół godziny:

System Analiz Orzeczeń Sądowych wraz z narzędziami dodatkowymi to rodzaj "proof of concept". Zintegrowaliśmy dostępne online źródła informacji o orzeczeniach sądowych. Nie udało nam się uzyskać stałego dostępu do orzeczeń NSA. Chociaż są dostępne online, to jednak dostęp do nich jest obywatelom utrudniany. Zintegrowaliśmy zatem to, co można było zintegrować. Przy okazji wypłynęły problemy związane z jakością danych publicznych, ich nadmierną anonimizacją, problemy związane z elementami logistyki systemów administracji publicznej.

Źródła (kod) tego, co przygotowaliśmy w ramach projektu SAOS, dostępne są na wolnej licencji w serwisie GitHub: System Analizy Orzeczeń Sądowych /Court Judgement Analysis System.

Jesteśmy na początku drogi. Wiemy już, że tego typu narzędzia da się przygotować. Znamy ich wstępny potencjał. To, co trzeba zrobić teraz, to poprawić jakość danych, stworzyć standardy struktury dokumentu dla wymiaru sprawiedliwości, czy słowniki i ontologie działania państwa. To się da zrobić, ale wymaga współdziałania wielu instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, również biznesu czy nauki.