Felieton o ślubowaniu posłów i senatorów we "Wprost"

Zdjęcie strony z felietonem pt Ostatnia prosta do Ślubów

W tygodniku "Wprost" w tym tygodniu można przeczytać mój felieton poświęcony ślubowaniu poselskiemu.

Rotę ślubowania można znaleźć w art. 104 Konstytucji RP. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie (a odpowiednio też senatorowie) składają ślubowanie o treści:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

I ta właśnie rota ślubowania stała się inspiracją dla powstania felietonu. Można go też przeczytać online: Ostatnia prosta do ślubów.