Przygotowaliśmy ulotki wyborcze

Ulotki wyborcze Piotra Waglowskiego

To kolejne już ulotki przygotowane w czasie tej kampanii. Wcześniejsze były przygotowane w celu przekonywania do złożenia podpisu poparcia pod kandydaturą. Teraz zaś mam dwie wersje ulotek, w których prezentuję cztery priorytety, które prezentuję w tej kampanii.

Te cztery priorytety to dostęp do informacji, aktywność obywatelska, ochrona domeny publicznej, lepsze prawo.

Wedle Konstytucji RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu. Czy, skoro istnieje taki zapis, należy podejmować dodatkowe starania w tej kwestii? Praktyka uczy, że tak. Naród, czyli obywatele są czasami zbywani i nie otrzymują informacji, która im się należy. Jeśli obywatele nie mają dostępu do informacji na temat działania państwa, nie są w stanie sprawować zagwarantowanej im Konstytucją władzy. Należy zatem zapewnić obywatelom realny dostęp do informacji publicznej.

Obywatele mają możliwość aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Jeśli państwo działa w sposób przejrzysty, obywatele mogą włączyć się w procesy podejmowania decyzji. Jest to ich przywilej. Obywatele mają prawo decydować w sprawach państwa. Prawo petycji, możliwość brania udziału w realnych, nie zaś pozornych referendach, konsultacje publiczne, obywatelska inicjatywa legislacyjna – są formami obywatelskiego zaangażowania, które nie powinno ograniczać się do teorii zapisanej na papierze.

Człowiek jako jednostka funkcjonuje zawsze w pewnej grupie. Jednostki komunikują się i tworzą społeczeństwo. Spoiwem tego społeczeństwa jest informacja. Dzięki obiegowi informacji ludzkość tworzy kulturę i sztukę, które należą do obszaru domeny publicznej. Prawo autorskie chroni interesy twórców kultury i sztuki, jednak ochrona musi uwzględniać również interes ogólnospołeczny. Jeżeli ktoś zawłaszcza informacje będące spoiwem społecznym, to jego działanie jest antyspołeczne. Dlatego należy zapewnić ochronę domeny publicznej.

Dostęp do informacji, obywatelska aktywność i ochrona domeny publicznej stanowią warunki niezbędne do tworzenia lepszego prawa w Polsce. Prawo należy tworzyć w oparciu o dowody podlegające weryfikacji. To z kolei wymaga stworzenia i wykorzystywania narzędzi analityki, dzięki którym będzie można ocenić skutki regulacji prawnych. Proces stanowienia prawa powinien uwzględniać interesy poszczególnych grup obywateli wyrażone w konsultacjach publicznych.