Napisał o nas Monitor Polski

Monitor Polski

W Monitorze Polskim, czyli Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r., poz. 909, ukazał się Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2015 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. I bardzo dobrze, że w urzędowym publikatorze, a nie w jakichś mediach "społecznościowych".

Oczywiście taka informacja jest też na stronach PKW, ale to, że pewne urzędowe informacje publikowane są w urzędowych publikatorach, ma znaczenie. Taki publikator jest wiarygodny, publikacje tam powodują skutki w sferze publicznej. Tego typu publikacje archiwizuje się. Wiadomo, kto za nie ponosi odpowiedzialność i tak dalej. Dlatego też m.in. jestem przeciwnikiem korzystania przez administrację publiczną z innych niż urzędowe publikatory. Dlatego upieram się przy Biuletynie Informacji Publicznej, który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. I taki BIP wcale nie musi być mało seksowny. Ważne, że jest urzędowy. Materiały tam publikowane są materiałami urzędowymi, więc nie podlegają ochronie prawa autorskiego. To ważne dla ochrony domeny publicznej, by państwo nie wprowadzało niepewności prawnej w związku ze swoją aktywnością w sferze dystrybucji informacji. No i warto pamiętać, że nie bez powodu istnieje w konstytucji RP art. 7, w którym znajdują się zasady praworządności i legalizmu. To dla ochrony obywateli przed administracją publiczną organy władzy publicznej mają działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Obywatele korzystają z wolności. Państwo z wolności nie korzysta. Nie bez powodu państwo nie może sobie tworzyć dowolnie własnych mediów. Media kontrolują władze publiczne. Państwo nie korzysta z wolności, w tym nie korzysta z wolności prasy.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 207 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) informuje, że w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. przyjęła zawiadomienia:

(...)

3) wyborców

(...)

o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłaszania kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego
– skrót nazwy: KWW Piotra Waglowskiego
– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marta Kierepka
– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Alicja Kiełbiowska
– siedziba Komitetu: ul. Miła 22, 01-047 Warszawa

I dopiero wczoraj to się ukazało (PDF).

Fajnie. Za 200 lat będzie ktoś może miał interesujący materiał do badań genealogicznych. Pewnie tego, co dziś w internecie się publikuje, nikt już wówczas nie znajdzie.